Ubehandet plate av bjørk som er i starten av forråttnins prosess