Skal jeg ta alt forarbeide med koking, bleking osv.
Da må jeg ha hodet fortest mulig etter slakting.
Dette har stor betydning for sluttresultatet
Dersom det er vanskelig å få til, så legger du det helst i en fryser eller i rennende vann.
Ring – send en sms eller mail, så kan vi ta en prat rundt dette.